Zdrava šola

V Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, smo vključeni že vrsto let. K projektu smo pristopili v prepričanju, da je naša šola zdrava šola. Menimo, da moramo vrednote, ki predstavljajo kakovost življenja, živeti in ne le o njih govoriti. V projekt Zdrave šole so vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, starši in zunanji sodelavci.

Rdeča nit Zdrave šole v šolskem letu 2020/21 je

ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS

Glede na razmere in širjenje koronavirusa lahko to šolsko leto pričakujemo veliko sprememb.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela in vse načrtovane dejavnosti se bodo odvijale glede na epidemiološko sliko širjenja COVID-19 v skladu s priporočili NIJZ ter navodili MIZŠ.

Dosledno bomo upoštevali splošne higienske ukrepe. Izvajali bomo aktivnosti, pri katerih bomo učence osveščali o pomenu pravilnega umivanja rok in higieni kašlja.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili.

Sodelovali bomo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na področju z zdravjem povezanega vedenja otrok v šolskem okolju.

V okviru razširjenega programa bomo posebno pozornost posvetili področju gibanja in zdravja za dobro telesno in psihično počutje otrok.

Učence bomo v naših programih in dejavnostih vzgajali tudi v duhu varne uporabe interneta in ostale sodobne tehnologije ter preprečevanja vsakršnih odvisnosti.

V šolskem letu 2020/21 se bo program Vzgoja za zdravje od 1. do 9.razreda izvajal z različnimi zdravstvenimi vsebinami.

Pri razrednih urah bo poudarek na temo duševno zdravje (medsebojni odnosi), zdrava prehrana in odnos do hrane.

Pomemben delež našega programa je tudi prometna vzgoja.

Trudili se bomo, da se bodo učenci na naši šoli dobro počutili. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja in osveščali o uživanju zdrave hrane. Trudili se bomo zmanjšati vnos nezdravih sladkorjev v hrani in napitkih. Krepili bomo odnose z ljudmi okoli nas, negovali medgeneracijske odnose in osveščali mlade na spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja.

Na šoli se bodo odvijale dejavnosti v različnih sklopih:

  • Skrbimo za zdravje – prehrana
  • Skrbimo za zdravje – gibanje
  • Duševno zdravje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Prostovoljstvo
  • Ekologija in okoljsko osveščanje

Barbara Majhenič  (koordinator Zdrave šole), Darja Lipovec, Alenka Štrafela, Dušan Lubaj, Diana Bohak Sabath, Andrej Mršek (predstavnik staršev), Sandi Mertelj (predstavnik Zavoda za šport), predstavnik ZD Ptuj.

Koordinatorji za

1.VIO: Alenka Štrafela

2. VIO: Vesna Ačko

3. VIO: Tomaž Zobec

RaP: Marjeta Kosi

(Skupno 340 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost