Kulturna šola

logo kulturna sola 6

Javni sklad za kulturne dejavnosti že nekaj let razpisuje javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva“Kulturna šola” ali krajše KULšola.

»Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja  nepogrešljivi partnerici.« (JSKD)

Ker si na OŠ Olge Meglič prizadevamo za ustrezno kulturno vzgojo, skrbimo za dodatno izobraževanje mentorjev na kulturnih področjih, podpiramo kakovostne dosežke in ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih (pevski zbor, instrumentalna skupina, dramska oz. gledališka dejavnost, lutke, folklora, multimedija, likovno snovanje, literarno ustvarjanje…), smo se letos odločili in se na razpis prijavili tudi mi. Morali smo posredovati podatke o šolskih kulturnih dejavnostih, ki so se na šoli odvijale v preteklih treh šolskih letih (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), in sicer:

          delujoče šolske kulturne skupine oz. zasedbe,

          udeležba in uvrstitev šolskih skupin na selekcionalnih prireditvah,

          seznam in opis kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence,

          seznam in opis kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za širšo javnost,

          spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja,

          oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim, izvenšolskim skupinam,

          druga pomembna kulturna udejstvovanja šole.

K vsemu smo dodali še ustrezno dokumentacijo (priznanja, vabila šolskih in javnih prireditev, programske liste gledaliških, lutkovnih, pevskih in drugih kulturnih uprizoritev, publikacije in knjižne izdaje šole, pedagoška poročila preteklih treh let…).

Pristojna komisija Javnega sklada za kulturne dejavnosti je zasedala v začetku maja 2013, vrednotila je prijavljene vloge in ugotovila, da skladno z razpisanimi kriteriji izpolnjujemo vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, zato smo uspešno prestali kandidacijski postopek, zbrali 29 točk od 35-ih in prejeli naziv KULTURNA ŠOLA 2013.

Zastavo, priznanje in drugo dokumentacijo smo prevzeli na svečani zaključni prireditvi v petek, 20. septembra 2013 v Cerkljah na Gorenjskem, in sicer na lanskoletni zmagovalni OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem.

Naziv nam je dodeljen od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016, ko se bomo za njegovo podaljšanje lahko ponovno potegovali. Do takrat pa si bomo vsi prizadevali, da bomo kulturno delovali in rasli še naprej.

 

Alenka Kandrič

(Skupno 348 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost