Šolska skupnost in šolski parlament

Šolska skupnost

Učenci OŠ Olge Meglič se aktivno vključujemo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske skupnosti. Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti (predsedniki in njihovi namestniki od 2. do 9. razreda), ki so izvoljeni na tajnih volitvah v začetku šolskega leta. V septembru predstavniki šolske skupnosti izvolijo svojega predsednika in skupaj z mentorico pripravijo okvirni načrt dela. Predstavniki šolske skupnosti na zasedanjih, ki potekajo praviloma enkrat mesečno,  spregovorijo o predlogih, željah, morebitnih težavah oz. dilemah svojega razreda.  Namen zasedanj je uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo svoja mnenje in potrebe sovrstnikov in da skupaj najdejo ustrezne rešitve. Šolska skupnost izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. 

Naloge šolske skupnosti:

 • izvolimo predsednika šolske skupnosti in njegovega namestnika,
 • sprejmemo letni program dela,
 • sproti zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom in življenjem na šoli
 • redno obravnavamo šolsko problematiko,
 • spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnateljico in Svet zavoda na morebitne kršitve pravic in dolžnosti učencev,
 • sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost,
 • informiramo učence o svojih aktivnostih,
 • urejamo informacijsko tablo šolske skupnosti,
 • razvijamo čut pripadnosti šoli,
 • vsak mesec obeležimo nekatere pomembne evropske in svetovne dneve,
 • načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne in humanitarne akcije, projekte, prireditve, tutorstvo …)
 • sodelujemo na šolskem, medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu,
 • pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta,
 • opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole. Člani šolskega parlamenta so večinoma predstavniki (predsedniki in namestniki predsednikov) razrednih skupnosti. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Predstavniki šolskega parlamenta bodo v šolskem letu 2022/23 razpravljali predvsem o osrednji temi letošnjega otroškega parlamenta: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH. 

 

Predstavniki šolske skupnosti v šolskem letu 2022/23: 

Razred Predsednik Namestnik
2. a Maša Kolbl  Leon Zotlar
2. b Nadja Muharemović Iva Bećirović
3. a Nana Muminovič Neo Krajnc
3. b Lila Taylor  Katarina Ladič
4. a Izak Dovšak Viktorija Koter
4. b Ajda Šuler Kan Zilić
5. a Liam Žbogar Kosi Mia Varnica Predikaka
5. b Vall Tris Draškovič Iza Lazić
6. a Tjaša Karjnc Zara Rižnar
6. b Nia Zilić Katarina Gornik
6. c Marko Bor Mogu Kai Haunholter
7. a Miha Kukovec Nuša Knez
7. b Hana Kmetec Brin Žnidarič
8. a Gaja Urek Tisa Julija Golob
8. b Nina Hodnik Tian Gabrovec
9. a Živa Žnidarič Teo Potočnik
9. b Alja Sedič Zaja Postružnik 

Predsednica skupnosti učencev OŠ Olge Meglič je Alja Sedič (9. b), podpredsednica pa Hana Kmetec (7. b). 

Mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta: Mateja Simonič, šolska svetovalna delavka 

 

(Skupno 585 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost