Cilji EKOšole

Glavni cilj slovenskega programa EKOŠOLA je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. 

Dolgoročni cilji:

☼ pozitiven odnos do okolja,

☼ vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,

☼ vzgoja za okoljsko odgovornost,

☼ učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),

☼ razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,

☼ interdisciplinarni pristopi vzgojno-izobraževalnega dela,

☼ uresničevanje splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja,

☼ sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo,

☼ spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,

☼ skrb za urejenost šole in šolske okolice,

☼ navajanje učencev na kulturno obnašanje,

☼ vpliv na ekološko osveščenost občanov,

☼ skrb za racionalno porabo pitne vode,

☼ navajanje učencev na odgovorno ravnanje z energetskimi viri in surovinami.

Kratkoročni cilji:

☼ ziranje starega papirja,

☼ vključevanje ekoloških vsebin v pouk in naravoslovne dni,

☼ vključevanje zunanjih sodelavcev,

☼ urejanje eko kotička šole,

☼ sodelovanje na občinski čistilni akciji,

☼ izvedba šolskega tekmovanja – eko kviz,

☼ skrbimo za zdravo prehranjevanje na šoli,

☼ zavzemamo se za kulturno uživanje hrane (delitev in uživanje hrane, ločevanje odpadkov, pospravljanje po malici),

☼ zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš, baterij, zamaškov,

☼ zavzemanje za ločeno zbiranje odpadkov,

☼ varčevanje z energijo in obnovljivimi viri energije v šolah,

☼ varčevanje s porabo pitne vode na šoli.

Cilji_EKO1

 

(Skupno 622 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost