Šolska knjižnica

Izposoja

Knjižnica-dogodki

E-gradiva

Učbeniški sklad

Bralna značka

Knjizznica_OSSOM
                                                  .

Uporabniki šolske knjižnice so učenci in delavci šole.

Knjižnico vodi knjižničarka gospa Alenka Kandrič. 

Program dela knjižnice in knjižnično informacijskih znanj je priloga letnemu delovnemu načrtu šole.

 

Šolska knjižnica, ki pridobiva, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo, je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela šole, ki hkrati skozi knjižnično informacijsko delo in bibliopedagoške ure skrbi za informacijsko pismenost uporabnikov. Pridobivanje znanja se izvaja preko medpredmetnih povezav znotraj ustanove ter v povezavi z zunanjimi ustanovami in ponujenimi programi izven šole.

Za nemoteno delovanje torej knjižnica potrebuje knjižnično gradivo, strokovno ureditev le tega in knjižničarko, ki izvaja vse naloge in pomaga uresničevati cilje. Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, zato se vključuje v letni program ter sledi potrebam in povpraševanju svojih uporabnikov – učencev, učiteljev in staršev. Knjižničarka ima zato pomembno vlogo pri uresničevanju cilja kvalitetne in odprte šole.

Strokovni postopki so v knjižnici avtomatizirani, kar pomeni, da za obdelavo, izposojo in druge postopke uporabljamo računalnik in ustrezno programsko opremo. Z letom 2017/2018 smo v celoti prešli na programsko opremo COBISS3 (naša knjižnica  je podpisala pogodbo z IZUM-om in postala polnopravna pridružena članica). Prevzemanje zapisov iz nacionalne baze tako knjižničarki omogoča hitrejšo vzpostavitev lokalne računalniške baze, uporabnikom pa lažjo dostopnost do informacij v šoli in od doma preko spleta.

Gradivo knjižnice je urejeno v prostem pristopu. Knjižnično gradivo za učence je ločeno od knjižničnega gradiva za učitelje. Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah (C – predstavlja police za učence I. VIO, P – police za učence II. VIO in M – leposlovje za učence III. VIO), strokovna in poučna literatura pa po UDK sistemu.  Znotraj leposlovja imamo ločeno tudi pesništvo, stripe,  ljudsko slovstvo in leposlovje v tujem jeziku. Na domoznanskih policah je gradivo, ki je od leta 1979 nastajalo na šoli (delovni načrti, publikacije, zborniki, časopisi, glasila, pesniške zbirke, vabila, zloženke…). Poseben prostor v knjižnici je namenjen zbirki revij. Gradivo je namenjeno učenju, poglabljanju znanja, prostočasnemu branju, branju za domače branje, branju za slovensko, nemško, angleško in eko bralno značko, sodelovanju v različnih bralnih projektih ter tekmovanjih idr.

Knjižnica je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju. Zaprta je le v primeru, kadar v knjižnici poteka pouk ali druge dejavnosti oz. kadar je knjižničarka odsotna.

DAN

ČITALNICA

IZPOSOJA

PONEDELJEK

8.30 – 14.30

11.00 – 14.30

TOREK

8.30 – 14.30 ali 7.30 – 14.30*

11.00 – 14.30

SREDA

7.30 – 14.30

7.30 – 8.20 in 11.00 – 14.30

ČETRTEK

7.30 – 14.30

11.00 – 14.30

PETEK

7.30 – 14.30

            11.00 –14.30
* menjava na 14 dni

 

Na razstavnih policah v knjižničnem krožku urejamo razstave knjižničnega gradiva, ki so namenjene pomembnim posameznikom, društvenim, družabnim dogodkom, praznikom, spominskim dnevom …

V knjižnici se lahko pomerjate v mesečnem knjižničnem izzivu. Z žrebom reševalci vsak mesec prejmejo simbolične nagrade.

Knjižnični red

Uporabniki šolske knjižnice so učenci in delavci OŠ Olge Meglič.

V knjižnico vstopaj tiho, ne pozabi na pozdrav.

Med obiskom v knjižnici šolske torbe in oblačila shrani v garderobno omarico.

V knjižnici lahko bereš, pišeš naloge, se igraš tihe družabne igre, izpolnjuješ različne šolske obveznosti.

Pri izposoji upoštevaj delovni čas.

V prostorih knjižnice ne smemo jesti.

Knjige si lahko izposodiš za 14 dni.

Knjige ne odneseš s seboj, dokler izposoje ne urediš pri knjižničarki.

Izgubljeno ali uničeno knjigo mora uporabnik nadomesti z novo.

Tudi med knjigami nam je lepo

Interesne dejavnosti v knjižnici

VESELA ŠOLA

Mladi veselošolci bodo od 4. do 9. razreda preko različnih tematik ustvarjalno in celovito pridobivali znanje, veščine in spretnosti. Tematiko bomo črpali iz prilog revij PIL-a, dejavnosti pa dopolnjevali tudi s pomočjo TV-programov da Vinci Learning Infodrom, veselošolske spletne strani www.veselasola.net in spleta nasploh ter z raznimi aktivnostmi, vezanimi na posamezno tematiko, tudi preko raziskovalnih nalog, poskusov, zank, ugank in novih izzivov znanja.

V temah je poudarjen predvsem izobraževalni moment, dragocena pa je bila tudi povezanost tem z različnimi šolskimi področji. Raznovrstne vsebine so vezane na aktualne teme današnjega časa, obeleževanje posebnih dogodkov ali preprosto dopolnjevanje znanja s področja razumljivih tem.

Poleg razpisanih tem, ki jih najdete v tiskani prilogi revije Pil, pridejo za DRŽAVNO TEKMOVANJE v poštev tudi članki v reviji Pil, označeni z logotipom Vesele šole.

Učenci se na tekmovanje pripravljajo samostojno doma in v šolski knjižnici, kjer dobijo tudi vso potrebno pomoč in manjkajočo literaturo.

Znanje, ki ga bomo pridobili, bomo pokazali najprej na ŠOLSKEM TEKMOVANJU, najboljši pa tudi DRŽAVNEM TEKMOVANJU.

V veseli šoli se je tako učiti kot motiti zabavno. Znanje se tukaj ponuja na zanimiv, zabaven in hudomušen način.

KNJIŽNIČNI KROŽEK

Knjižnični krožek je namenjen učencem šestih in sedmih razredov. Srečevali se bomo enkrat tedensko ali po dogovoru.

CILJI:
Učenci ob strokovnem vodenju mentorja:
– spoznajo pomen knjižnic;
– se seznanijo z načinom dela v šolski knjižnici (vpisovanje gradiva v računalnik, zavijanje in opremljanje gradiva z žigi in etiketami, zlaganje in urejanje gradiva na policah);
– spoznajo knjižno in neknjižno knjižnično gradivo;
– seznanijo se s postavitvijo gradiva na policah;
– spodbujajo bralno kulturo učencev;
– vodijo izposojo gradiva in učencem svetujejo pri izposoji;
– pripravijo knjižne novosti in glasovalne skrinjice za »naj knjigo«;
– sodelujejo pri izbiri priporočilnih knjig za bralno značko;
– pripravljajo tematske kvize in razstave;
– pišejo prispevke za literarni natečaj;
– pišejo zgodbe, pesmi, pravljice, pravljično igro;
– pripravijo pravljične urice za najmlajše;
– pomagajo pri izvedbi kulturnih programov;
– pripravljajo besedila za radijske oddaje ob dogodkih in praznikih;
– se srečajo z literarnim gostom (pesnikom ali pisateljem).

(Skupno 1.647 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost