Dejavnosti 2020/21

DEJAVNOSTI V OKVIRU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

šolsko leto 2020/21

                                                                    1. SKLOP: GIBANJE IN ZDRAVJE

DEJAVNOST/ RAZREDOPIS DEJAVNOSTIUČITELJ
ŽOGARIJA
1. – 3. razred
Učenci spoznavajo in se preizkušajo v različnih športno-družabnih igrah z žogo ter spoznavajo vse osnovne športe z žogo: mini odbojko, košarko, nogomet, rokomet…  Tjaša Zajšek
IGRIVI POLIGON
1. in 2. razred
Učenci premagujejo različne ovire, se preizkušajo v različnih igrah spretnosti, utrjujejo znanje gimnastike in atletike. Učenci premagujejo različne ovire, se preizkušajo v različnih igrah spretnosti, utrjujejo znanje gimnastike in atletike. Izboljšujejo splošno kondicijo s pomočjo različnih krožnih vadb, poligonov, vadbe po postajah in obhodne vadbe.  Tjaša Zajšek
KOŠARKARJI SMO
3. – 9. razred
Učenci spoznavajo osnove košarkarske igre, razvijajo svoje osnovne in glavne gibalne sposobnosti, ki so pomembne pri mladih košarkarjih. Ena izmed najpomembnejših gibalnih sposobnosti je koordinacija, ki se kaže v čim bolj usklajenem gibanju telesa, nog in rok. Razvijajo in utrjujejo ekipni duh in pripadnost šoli.  Dušan Lubaj
PRVA POMOČ
3. – 9. razred
Učenci pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim. Spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo. Učijo se pravilnega ukrepanja.  Barbara Majhenič
PLEZANJE
4. – 9. razred
Učenci bodo spoznali različne pojavne oblike plezanja, izpopolnili tehniko in taktiko balvanskega plezanja, ustvarjali plezalne smeri, spoznali opremo, ki jo plezalec uporablja za plezanje in varovanje, predvsem pa veliko plezali.    Tomaž Zobec
CIRKUŠKE VRAGOLIJE
5. – 9. razred
Učenci bodo žonglirali z raznimi predmeti in na različne načine, lovili ravnotežje, manipulirali razne predmete (diablo, kitajski krožniki, kolebnice,…), se učili talnih  in skupinskih akrobacij (človeške piramide, stoje,…), pantomimo in še kaj.    Tomaž Zobec
POSPEŠI SVOJ UTRIP
4. – 6. razred
Učenci se urijo v plezanju na plezalni steni. Spoznavajo različne športne in tekalne igre, se preizkušajo v premagovanju različnih ovir, spoznavajo raztezne vaje, vaje za moč, gibljivost, dihalne vaje in vaje za sproščanje.    Tjaša Zajšek
Z NAHRBTNIKOM V HRIBE
2. – 9. razred
Učenci na  planinskih izletih širijo znanje o naravi, naravnih pojavih, o naravnih in kulturnih lepotah, ter zgodovinskih znamenitostih Slovenije. Seznanjajo se z osnovnimi načeli varnosti na izletih. Izboljšujejo svojo  kondicijo in se učijo zdravega načina življenja.  Darja Brlek
KUHARSKI MOJSTRI
5. – 9. razred
Učenci spoznavajo nove zanimive načine priprave hrane in se navajajo na uživanje zdrave ter sveže pripravljene hrane. Ob tem iščejo in izmenjujejo raznovrstne informacije s pomočjo različnih virov, v skupini aktivno prevzemajo različne vloge, urijo ročne spretnosti, načrtujejo strategije za dosego ciljev in vrednotijo svoj izdelek.  Mateja Simonič

2. SKLOP: KULTURA IN TRADICIJA

DEJAVNOST/ RAZREDOPIS DEJAVNOSTIUČITELJ
LJUDSKI OBIČAJI in IGRE
1. in 2. razred
Učenci spoznavajo ljudske običaje na slovenskem. Veliko pozornosti posvečamo lokalnemu okolju. Spoznavajo in se igrajo igre naše preteklosti.   Helena Slameršak
CICI ZBOR
1. in 2. razred
Učenci razvijajo vokalno tehniko (pevsko dihanje, dikcijo in artikulacijo), zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za interpretacijo. Nastopajo na prireditvah in reviji.  Marija Feguš Friedl
GIBALNO USTVARJANJE Z GLASBO
3. razred
Cilj  druženja je gibanje in medsebojno sodelovanje, ki je prijetnejše, če mu dodamo še glasbo. Učenci se igrajo različne plesne igre, ustvarjajo in se učijo plesne koreografije.    Barbara Terbuc
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 3. – 5. razredUčenci razvijajo vokalno tehniko (pevsko dihanje, dikcijo in artikulacijo),  zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za interpretacijo. Nastopajo na prireditvah in reviji otroških pevskih zborov.    Marija Feguš Friedl
ZU: NEMŠČINA
3. razred
Zgodnje učenje jezika temelji na učenju z vsemi čutili, zato je poudarek poučevanja na poslušanju in govorjenju. Učenci se učijo osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih okoliščinah, tvorijo  zelo preprosta pisna in govorjena besedila. Cilj je vzpodbuditi zanimanje učencev za nov, ne poznan jezik.    Renata Debeljak
ČEBELICA, MOJA PRIJATELJICA 2. – 7. razredUčenci spoznavajo življenje čebel, njihov razvoj in člane čebelje družine. Teoretske osnove prepletajo z metodami neposrednega opazovanja in praktičnega dela v čebelnjaku. Z razumevanjem ekoloških zakonitosti oblikujejo pozitiven odnos do narave.    Darja Brlek
NEMŠČINO SE UČIM, SE ZNANJA VESELIM
4. – 6. razred
Učenci osvajajo jezik z različnimi pristopi, ki temeljijo na petju, dramatizaciji, igri vlog, na dialogih, branju in obnovah prebranega, opisu oseb in predmetov, … V ospredju je celostni pristop, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti.      Tonja Kolar
JEZIKAJMO PO FRANCOSKO
4. – 9. razred
Vous parlez français? Učenci se učijo osnovnega sporazumevanja s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila v francoščini (se predstavijo in predstavijo druge, opišejo sebe, predmet, žival, kraj, pojav,…). Pri tvorjenju besedil učenci razvijajo govorno in pisno zmožnost.     Tatjana Gašparič
USTVARJAJMO  Z LUTKAMI
4. – 9. razred
Učenci izdelujejo različne vrste lutk (senčne, ročne, prstne, marionete…). Naučijo se, kako jih animirajo, da oživijo. Srečajo se z režijo, dramaturgijo, pripravo scene, igro senc.     Simona Jakomini
NAČRTUJ, IZDELAJ, UPORABI
4. – 6. razred
Učenci spoznajo vlogo, pomen in uporabno vrednost različnih gradiv v vsakdanjem življenju. Oblikujejo zamisel o izdelku, ga načrtujejo, izdelajo in uporabiijo. Ob tem uporabljajo raznovrstne materiale, razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, inovativnost.     Simona Truntič
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6. – 9. razredUčenci razvijajo zanesljivo intonacijo, glasovni obseg, glasbeni spomin, ritmični, melodični in harmonski posluh, občutek za  interpretacijo (za tempo, dinamiko, agogiko,  fraziranje. Urijo se v kritičnem vrednotenju in ocenjevanju kakovosti izvajanja pesemskega repertoarja.   Marija Feguš Friedl

                                       3. SKLOP: VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OŠ

DEJAVNOST / RAZREDOPIS DEJAVNOSTIUČITELJ
ZMOREM VEČ
1. – 9. razred
Učenci sodelujejo v skupini in nadgrajujejo svoje znanje z različnih področjih, se pripravljajo na različna tekmovanja, raziskujejo, rešujejo odprte probleme, delajo zanimive poskuse ali pa utrjujejo učno snov in odpravljajo vrzeli v znanju.  razredniki od 1. do 5. razreda predmetni učitelji
ŠAH – MAT
2. in 3. razred
Učenci spoznavajo pravila šahovskega vedenja, računajo vrednosti figur, spoznavajo poteze posamezne figure, šahovske otvoritve, napad nasprotnika in različne načine matiranja nasprotnika. Ob tem se učijo  reševati probleme, analizirati, sklepati, napovedovati in sprejemati odločitve.      Vida Lačen
LEGO PROGRAMIRANJE 3. – 5. razredUčenci se z učnimi orodji in sklopi LEGO Education naučijo raziskati težave in poiskati možne rešitve, deliti svoje učne procese s svojimi vrstniki, se naučiti videti neuspeh kot obliko zbiranja informacij ter se naučiti razumeti, kako deli delujejo skupaj kot celota.  Simona Truntič
ZABAVNI POSKUSI S SNOVMI IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA
4. – 6. razred
Učenci spoznavajo različne snovi iz domačega okolja in s poskusi spoznavajo njihove fizikalne in kemijske lastnosti. Spoznavajo zelišča ter njihovo uporabo v vsakodnevnem življenju. Učijo se pravilno ravnati s snovmi za svoje zdravje in zdravje drugih živih bitij. Ob tem izmenjujejo raznovrstne informacije, sodelujejo v skupini in vrednotijo izdelek oz. poskus    Karin Markovič
RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE
4. – 6. razred
Učenci se seznanijo z različnimi področji računalništva, s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi, s tehnikami in metodami reševanja problemov. Razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Peter Majcen
Šolski ansambel GLASBENE MAŠINE
4. – 9. razred
Učenci nadgrajujejo in poglabljajo svoje glasbeno znanje in se učijo novih skladb. Kot šolski ansambel  nastopajo na različnih prireditvah. Učenci pridobijo izkušnjo igranja ali petja v glasbeni skupini. Soodločajo o izboru skladb, razvijajo pozitiven odnos do igranja, glasbe in petja.  Dejan Majcen
Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
(Skupno 149 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost