Zdrava šola

V Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, smo vključeni že vrsto let. K projektu smo pristopili v prepričanju, da je naša šola zdrava šola. Menimo, da moramo vrednote, ki predstavljajo kakovost življenja, živeti in ne le o njih govoriti. V projekt Zdrave šole so vključeni učenci, učitelji, strokovni delavci šole, starši in zunanji sodelavci.

Tim Zdrave šole:

  • Barbara Majhenič (koordinator Zdrave šole)
  • Darja Lipovec
  • Lidija Žmavc
  • Alenka Štrafela
  • Dušan Lubaj
  • Diana Bohak Sabath
  • Andrej Mršek (predstavnik staršev)
  • Sandi Mertelj (predstavnik Zavoda za šport)
  • Maja Šmigoc (predstavnica ZD Ptuj)
Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone