Šolska knjižnica

Izposoja

Knjižnica-dogodki

E-gradiva

Učbeniški sklad

Bralna značka

Knjizznica_OSSOM
                                                  .

Uporabniki šolske knjižnice so učenci in delavci šole.

Knjižnico vodi knjižničarka gospa Alenka Kandrič. 

Program dela knjižnice in knjižnično informacijskih znanj je priloga letnemu delovnemu načrtu šole.

Knjižnica je odprta v dopoldanskem času, ko je na šoli večina njenih uporabnikov:

DAN

ČITALNICA

IZPOSOJA

PONEDELJEK

8.15 – 14.30

11.00 – 14.30

TOREK

8.00 – 14.00

11.00 – 14.00

SREDA

7.30 – 14.30

7.30 – 8.20 in 11.00 – 14.30

ČETRTEK

8.00 – 14.00

11.00 – 14.00

PETEK

7.30 – 14.30

7.30 – 8.20 in 11.00 –14.30

Knjižnično gradivo   

V šolski knjižnici je okoli 10800 knjižničnih enot, ki so urejene po UDK sistemu.

Leposlovne knjige so razvrščene v cicibanovo, pionirsko in mladinsko knjižnico, strokovne in poučne knjige pa po področjih.

Na domoznanskih policah je razporejeno gradivo, ki vse od leta 1979 nastaja na šoli (delovni načrti, publikacije, zborniki, časopisi, pesniške zbirke, vabila, zloženke, pedagoška poročila…).

Gradivo je namenjeno učenju, poglabljanju znanja, prostočasnemu branju, branju za domače branje, branju za slovensko, nemško, angleško in eko bralno značko, sodelovanju v slovenskem knjižnično – muzejskem mega kvizu, veseli šoli, pripravi na tekmovanja..

Čitalnica          

V čitalnici je na razpolago okoli 30 naslovov revij in časopisov.

Na razstavnih policah v knjižničnem krožku urejamo razstave knjižničnega gradiva, ki so namenjene pomembnim posameznikom, društvenim, družabnim dogodkom, praznikom, spominskim dnevom…

V knjižnici se lahko pomerjate v mesečnem knjižničnem izzivu. Z žrebom reševalci vsak mesec prejmejo simbolične nagrade.

Knjižnični red

Uporabniki šolske knjižnice so učenci in delavci OŠ Olge Meglič.

V knjižnico vstopaj tiho, ne pozabi na pozdrav.

Med obiskom v knjižnici šolske torbe in oblačila shrani v garderobno omarico.

V knjižnici lahko bereš, pišeš naloge, se igraš tihe družabne igre, izpolnjuješ različne šolske obveznosti.

Pri izposoji upoštevaj delovni čas.

V prostorih knjižnice ne smemo jesti.

Knjige si lahko izposodiš za 14 dni.

Knjige ne odneseš s seboj, dokler izposoje ne urediš pri knjižničarki.

Izgubljeno ali uničeno knjigo mora uporabnik nadomesti z novo.

Tudi med knjigami nam je lepo

Interesne dejavnosti v knjižnici

VESELA ŠOLA

Mladi veselošolci bodo od 4. do 9. razreda preko različnih tematik ustvarjalno in celovito pridobivali znanje, veščine in spretnosti. Tematiko bomo črpali iz prilog revij PIL-a, dejavnosti pa dopolnjevali tudi s pomočjo TV-programa da Vinci Learning, veselošolske spletne strani www.veselasola.net in spleta nasploh ter z raznimi aktivnostmi, vezanimi na posamezno tematiko, tudi preko raziskovalnih nalog, poskusov, zank, ugank in novih izzivov znanja.

V temah je poudarjen predvsem izobraževalni moment, dragocena pa je bila tudi povezanost tem z različnimi šolskimi področji. Raznovrstne vsebine so vezane na aktualne teme današnjega časa, obeleževanje posebnih dogodkov ali preprosto dopolnjevanje znanja s področja razumljivih tem.

 

Poleg razpisanih tem, ki jih najdete v tiskani prilogi revije Pil, pridejo za DRŽAVNO TEKMOVANJE (12. aprila 2017) v poštev tudi članki v reviji Pil, označeni z logotipom Vesele šole (članki od septembra 2016 do vključno marca 2017).

Učenci se na tekmovanje pripravljajo samostojno doma in v šolski knjižnici, kjer dobijo tudi vso potrebno pomoč in manjkajočo literaturo.

Znanje, ki ga bomo pridobili, bomo pokazali najprej na:

ŠOLSKEM TEKMOVANJU, 8. 3. 2017,

nato pa še na:

DRŽAVNEM TEKMOVANJU , 12. 4. 2017.

V veseli šoli se je tako učiti kot motiti zabavno. Znanje se tukaj ponuja na zanimiv, zabaven in hudomušen način.

KNJIŽNIČNI KROŽEK

Knjižnični krožek je namenjen učencem šestih in sedmih razredov. Srečevali se bomo enkrat tedensko ali po dogovoru.

CILJI:
Učenci ob strokovnem vodenju mentorja:
– spoznajo pomen knjižnic;
– se seznanijo z načinom dela v šolski knjižnici (vpisovanje gradiva v računalnik, zavijanje in opremljanje gradiva z žigi in etiketami, zlaganje in urejanje gradiva na policah);
– spoznajo knjižno in neknjižno knjižnično gradivo;
– seznanijo se s postavitvijo gradiva na policah;
– spodbujajo bralno kulturo učencev;
– vodijo izposojo gradiva in učencem svetujejo pri izposoji;
– pripravijo knjižne novosti in glasovalne skrinjice za »naj knjigo«;
– sodelujejo pri izbiri priporočilnih knjig za bralno značko;
– pripravljajo tematske kvize in razstave;
– pišejo prispevke za literarni natečaj;
– pišejo zgodbe, pesmi, pravljice, pravljično igro;
– pripravijo pravljične urice za najmlajše;
– pomagajo pri izvedbi kulturnih programov;
– pripravljajo besedila za radijske oddaje ob dogodkih in praznikih;
– se srečajo z literarnim gostom (pesnikom ali pisateljem).

Povej naprej ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone